پیام دبیر علمی

بسم الله الرحمن الرحیم
خدا را شکر می کنم که به ما توفیق داد تا بتوانیم دومین کنگره تازه های بیماری های نوروماسکولار را برنامه ریزی و اجرا نماییم. بیماری های نوروماسکولار شامل طیف گسترده ای از بیماری های ارثی و اکتسابی است. بیماری عصبی عضلانی یا بیماری عصب و عضله و یا بیماری نوروماسکولار همان طور که از نام آن مشخص است شامل اختلالات رشته های عصبی و عضلات بدن می باشد.

سخنران خارجی

Professor Ichizo Nishino

پروفسور Ichizo Nishino رئیس مرکز تحقیقات نوروماسکولار مرکز ملی مغز و اعصاب ژاپن می باشد. پروفسور نیشینو دانشمند بزرگ و بین المللی در بیماری های نوروماسکولار هستند. ایشان رئیس مرکز بیماری های عصبی عضلانی آسیا و اقیانوسیه (AOMC) و عضو هیئت رئیسه انجمن جهانی بیماری های عضلانی(WMS) هستند.

ثبت نام

سخنرانان داخلی

پرفوسور محمد غفرانی

دکتر سیروس زینعلی

دکتر محمد کاظم بخشنده

دکتر حسین نجم ابادی

دکتر محمد مهدی ناصحی

دکتر داود زارع عبدالهی

تازه های نوروماسکولار

600

تعداد شرکت کنندگان

300

تعداد پوستر

100

نعداد مقالات

40

تعداد سخنرانان

اسپانسر کنگره