ردیف شرایط حمایت از همایش توسط شرکت ها پلاتین
۲۰ میلیون تومان
طلایی
۱۰ میلیون تومان
نقره ای
۵ میلیون تومان
عادی
۳ میلیون تومان
۱ انتخاب بهترین غرفه نمایشگاهی کنگره توسط شرکت حامی
۲ درج لوگوی شرکت حامی روی پوستر چاپی کنگره
۳ نمایش آگهی تبلیغاتی شرکت حامی در سایت کنگره به مدت ۳ ماه به مدت ۱ ماه
۴ قراردادن بروشور و هدایای شرکت حامی در پکیج کنگره بروشور و هدایا بروشور و هدایا هدایا
۵ درج لوگوی شرکت حامی برروی پکیج کنگره
۶ پخش تیزر تبلیغاتی شرکت حامی در بین برنامه های کنگره
۷ نصب پرچم عمودی شرکت حامی برروی سن کنگره
۸ نصب استند محصوالت شرکت حامی در ورودی سالن نمایشگاه ۳ محصول ۲ محصول ۱ محصول
۹ امکان سخنرانی در سالن اصلی به نماینده علمی شرکت حامی
۱۰ قرار گرفتن نام و لوگوی شرکت اسپانسردر سایت کنگره
۱۱ اختصاص غرفه بزرگتر در نمایشگاه
۱۱ اختصاص غرفه عادی در نمایشگاه