محل برگزاری:

سالن همایش بیمارستان فرهیختگان
آدرس:
تهران ، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه، به سمت حصارک، بیمارستان فرهیختگان