محور های کنگره

محورهای کنگره:

  1. معرفی تازه های تشخیص ژنتیک بیماری های نوروماسکولار
  2. معرفی تازه های درمانی بیماری های نوروماسکولار
  3. آشنایی با تازه های سلول درمانی در بیماری های عصبی عضلانی (نوروماسکولار)
  4. آشنایی با تازه های ژن درمانی در بیماری های عصبی عضلانی (نوروماسکولار)
  5. روش های پیشگیری ژنتیک در بیماری های نوروماسکولار
  6. معرفی بیماران جالب نوروماسکولار