پیام دبیر اجرایی کنگره

به نام خالق گیتی

امروزه بیماری های عصبی – عضلانی به عنوان بیماری های نادر مطرح هستند، از آنجایی که سال ۲۰۱۹ را “سال بیماری های نادر” نام گذاری کرده اند، بسیار حائز اهمیت است که به روشهای تشخیص، درمان پیش آگهی و عاقبت این بیمار ها توجه در خور شود. همچنین نحوه انتقال این بیماریها به دوران نوجوانی وبلوغ، بار مالی ناشی از درمان و پیشگیری از مسائل چالش برانگیز و مهم برای خانواده ها، بیماران و دست اندرکاران دخیل در سیستم بهداشت حکومت ها هستند. بسیاری از تخصص های مختلف از قبیل کودکان، نورولوژی اطفال و برزگسالان، نوروماسکولار و حتی تخصص های غیر از این موارد نیز در گیر تشخیص، درمان و بازتوانی بیماران خردسال ، نوجوان و بزرگسال مبتلا به مشکلات عصبی- عضلانی در جامعه هستند. همین موضوع اهمیت همکاری و گفتمان بین تخصصی را در سطح بسیار عالی برای پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماران نشان می دهد که در نهایت منجر به درمان های جدیدتر و ارتقا کیفیت زندگی بیماران می شود. روش های نوین تشخیص ژنتیک، درمان های نوین نظیر ژن درمانی و سلول درمانی، روشهای به روز شده بازتوانی و تحقیقات نوین انجام شده در همه این حیطه ها از مهمترین موضوعاتی است که در جلسات جامع و موازی در کنگره پیش رو مطرح خواهد شد. کنگره پیش رو با زحمات فراوان دانشمند و پزشک گرانقدر دکتر بخشنده فراهم شده است ، فرصت مغتنمی برای هم افزایی دانش و ارتباط فعالان حوزه بهداشت کشور ، اساتید، پژوهشگران حوزه های علوم پزشکی، علوم پایه و صاحبان صنایع حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با پژوهشگران و دانشمندان برجسته داخلی و بین المللی است که در نهایت منجر به شکوفایی و حرکتی پر شتاب در این عرصه خواهد شد.
ما منتظر حضور گرم و پربار شما در این کنگره و در تهران هستیم .
دکتر سید جعفر هاشمیان دبیر اجرایی کنگره تازه های بیماری های نوروماسکولار