۱۵ اسفند

امروزه ژن درمانی و سلول درمانی امید های تازه ای را برای درمان این بیماری ایجاد کرده اند. شناسایی و تعیین موتاسیون های ژنی مسئوا بیماری نوروماسکولار منجر به گسترش درمانی های ژنی بالقوه برای این بیماری شده است. ژن درمانی به مفهوم اصلاح و یا جایگزینی ژن معیوب با ژن سالم و یا وارد ساختن ژنهای غیر درگیر برای اصلاح، بهبود و تقویت عملکرد سلول است. معمولا ژنهای مورد نظر از طریق وکتور های ویروسی و یا غیر ویروسی وارد سلول می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.