ردیف کمیته علمی معرفی کوتاه
۱ پروفسور محمد غفرانی استاد و فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۲ پروفسور حسن تنکابنی استاد و فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۳ دکتر محمدمهدی ناصحی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۴ دکتر حامد شفق فوق تخصص گوارش کودکان
۴ دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و فلوشیپ نوروماسکولار
۵ دکتر مسعود حسن وند عموزاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۶ دکتر محمدرضا صالحی عمران فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۷  دکتر علی عباسخانیان فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۸  دکتر محسن جوادزاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۹ دکتر منصور رایگانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
۱۰ دکتر مهدی وحید دستجردی متخصص مغز و اعصاب
۱۱ دکتر محمدمهران پورسینا متخصص مغز و اعصاب
۱۲ دکتر احد قضاوی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۱۳ دکتر احمد حسینی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۱۴ دکتر فرزاد احمدآبادی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۱۵  دکتر زهرا پیرزاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۱۶  دکتر مصطفی صدیقی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۱۷ دکتر پگاه کتیبه فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۱۸ دکتر حمید نعمتی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۱۹ دکتر محمد حسینی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۲۰ دکتر مهران بیرقی طوسی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۲۱ دکتر مهران بیرقی طوسی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۲۱ دکتر شهلا فرشیدی فوق تخصص ژنتیک و متابولیک
۲۲ دکتر سوزان امیرسالاری فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۲۱ دکتر الهام رحیمیان متخصص رادیولوژی
۲۳ دکتر اکبر موسوی متخصص بیولوژی
۲۴ دکتر جعفر نصیری فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۲۵ دکتر محمدرضا قضاوی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۲۶ دکتر حسن رضا محمدی جراح مغز و اعصاب
۲۷ دکتر حسین محبی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان