ردیف مقطع عنوان رشته امتیاز
۱ دکتری پزشک عمومی ۵
۲ متخصص کودکان ۱۰
۳ متخصص مغز و اعصاب ۱۰
۴ فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ۱۰
۵ متخصص ژنتیک ۵
۶ دکتری تخصصی مهندسی پزشکی ۵
۷ تخصص جراحی مغز و اعصاب ۷
۸ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ۱۰
۹ متخصص ارتوپدی ۵
۱۰ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ۱۰
۱۱ فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک ۵