پیام دبیر همایش

خدارا شکر میکنم که توانستیم دومین کنگره تازه های نورماسکولار ایران را طراحی و اجرا نمائیم. متاسفانه به دلیل شرایط خاص بهداشتی کشور و بروز اپیدمی ویروس کرونا امکان برگزاری حضوری دومین کنگره تازه های نوروماسکولار ایران فراهم نگردید و این کنگره

درباره کنگره

بیماری های نوروماسکولار شامل طیف گسترده ای از بیماری های ارثی و اکتسابی است. بیماری عصبی عضلانی یا بیماری عصب و عضله و یا بیماری نوروماسکولار همان طور که از نام آن مشخص است شامل اختلالات رشته های عصبی و عضلات بدن