انتخاب دانشجوی برتر در پژوهش نوروماسکولار

    امروزه سلول درمانی و ژن درمانی به عنوان جدیدترین درمان بیماری عصبی عضلانی مطرح می باشند. تحقیقات زیادی درباره میزان تأثیر سلول درمانی در بیماری عصبی عضلانی انجام شده است. از مدت ها قبل به سلول درمانی در بیماری عصبی

دبیران اجرایی کنگره

دبیران اجرایی دومین کنگره بین المللی تازه های نوروماسکولار ایران از افتخارات این کنگره فعالیت انجمن علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران در برگزاری این همایش مجازی است.

پیام دبیران اجرایی کنگره

جامعه علمی و دانشگاهیان سرمایه بی بدیل یک کشور در تحقق، هدایت و پیشرفت یک جامعه هستند. این مهم خصوصا در حوزه علوم پزشکی برای رقابت، تسلط و  مواجهه موثر در حوزه های مختلف مورد نیاز هستند.  بحران پاندمی کوید ۱۹ تلاش